Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

специализиран продавач-консултант на аудио и видеооборудване

Description

Code

5223.7.2

Description

Специализираните продавач-консултанти на аудио и видеооборудване продават аудио и видео оборудване, като радиа, телевизори, CD, DVD и записващи устройства в специализирани магазини.

Алтернативен етикет

продавач на аудио- и видеооборудване

продавач-консултант в магазин за аудио- и видеотехника

продавач на HI-FI техника

специализирана продавач-консултантка на аудио- и видеооборудване

продавачка на HI-FI техника

продавач-консултантка на аудио- и видеооборудване

продавач на мултимедийно оборудване

продавачка на аудио- и видеооборудване

продавач-консултантка на HI-FI техника

продавач-консултант на аудио- и видеооборудване

специализирана продавачка-консултантка в магазин за аудио- и видеотехника

продавач в магазин за аудио- и видеотехника

специализиран продавач-консултант в магазин за аудио- и видеотехника

специализиран продавач-консултант на аудио- и видеооборудване

продавачка в магазин за аудио- и видеотехника

продавач-консултант на HI-FI техника

продавач-консултант на мултимедийно оборудване

продавачка на мултимедийно оборудване

специализиран продавач-консултант на мултимедийно оборудване

продавач-консултантка в магазин за аудио- и видеотехника

специализирана продавач-консултантка на мултимедийно оборудване

специализиран продавач-консултант на HI-FI техника

специализирана продавач-консултантка на HI-FI техника

продавач-консултантка на мултимедийно оборудване

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието