Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

застрахователен агент

Description

Code

3321.1

Description

Застрахователните агенти популяризират, продават и предоставят съвети за различни застрахователни полици, като застраховка „Живот“, здравно осигуряване, застраховка срещу злополука и застраховка срещу пожар на физически лица и организации. Те работят и като посредници между физически лица или организации и застрахователни дружества и договарят най-добрите застрахователни полици за своите клиенти, като при необходимост уреждат застрахователното покритие. Застрахователните агенти поддържат контакти с нови потенциални клиенти, предоставят им оферти за нуждите на своята политика, помагат им при подписването на нови застрахователни договори и предлагат конкретни решения на специфичните им проблеми.

Scope note

Includes insurance intermediaries.

Алтернативен етикет

агент, осигуряване

застрахователен брокер

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието