Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

служител на гише, отдаване под наем на тежкотоварни автомобили

Description

Code

5249.2.1.6

Description

Служителите на гише за отдаване под наем на тежкотоварни автомобили отговарят за под наем на оборудване и определянето на конкретни срокове за употреба. Те документират трансакции, застраховки и плащания.

Алтернативен етикет

обслужваща на гише, отдаване под наем на тежкотоварни автомобили

обслужващ на гише, отдаване под наем на тежкотоварни автомобили

служител на гише, отдаване под наем на камиони

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието