Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

инженер, хидромелиоративно строителство

Description

Code

2142.1.3

Description

Инженерите по хидромелиоративно строителство проектират и изграждат дренажни системи за канализация и системи за дъждовни води. Те оценяват вариантите за проектиране на дренажни системи, които отговарят на изискванията, като същевременно гарантират съответствие със законодателството и екологичните стандарти и политики. Инженерите по хидромелиоративно строителство избират най-оптималната дренажна система за предотвратяване на наводнения, контролиране на напояването и директното отвеждане на отпадни води от водоизточници.

Алтернативен етикет

инженерен консултант, дренажни технологии

съветник, дренажно инженерство

инженерна специалистка, дренажни технологии

съветничка, иригационно инженерство

инженер, иригации

инженер-проектант, иригации

консултант, дренажно инженерство

съветничка, дренажно инженерство

инженерка, иригационни системи

инженерка, риск от наводнения

инженерка, дренажни технологии

инженер, водни ресурси

инженерка-проектантка, иригации

инженер-еколог, канализация

консултант, иригационно инженерство

инженер, дренажни технологии

специалист, иригационно инженерство

инженерен експерт, дренажни технологии

инженерка, ВиК

инженер, иригационни системи

инженер, водоснабдяване и канализация

инженер, ВиК

инженерка-еколожка, канализация

експерт, дренажно инженерство

инженерка, водоснабдяване и канализация

инженер, канализации за валежни води

инженерен съветник, иригационни технологии

инженерка-проектантка, канализация

инженерен съветник, дренажни технологии

инженерка, водни ресурси

инженер-проектант, канализация

инженерна консултантка, дренажни технологии

инженер, хидромелиоративно строителство

инженерка, иригационни технологии

дренажна инженерка

специалист, дренажно инженерство

инженерка, иригации

специалистка, иригационно инженерство

инженерен специалист, дренажни технологии

инженерна съветничка, дренажни технологии

консултантка, дренажно инженерство

дренажен инженер

инженер, иригационни технологии

инженерен консултант, иригационни технологии

консултантка, иригационно инженерство

иригационна инженерка

инженерна консултантка, иригационни технологии

специалистка, дренажно инженерство

инженер, риск от наводнения

иригационен инженер

инженерка, хидромелиоративно строителство

инженерна съветничка, иригационни технологии

инженерка, канализации за валежни води

инженерка, канализация

инженерна специалистка, иригационни технологии

инженер, дренажни системи

съветник, иригационно инженерство

инженерен специалист, иригационни технологии

инженерка, дренажни системи

инженер, канализация

инженерен експерт, иригационни технологии

експерт, иригационно инженерство

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието