Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

инспектор, промишлени отпадъци

Description

Code

3257.4

Description

Инспекторите по промишлени отпадъци извършват контрол в дружествата, за да се уверят, че те спазват разпоредбите в областта на отпадъците и околната среда. Те проверяват документацията, свързана с управлението на отпадъците, събират проби за анализ и спазват промишлените практики. Могат да предоставят съвети или превантивни или корективни действия за подобряване на управлението и изхвърлянето на промишлени отпадъци.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

умения / kомпетенци

URI на понятието