Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

инспектор, промишлени отпадъци

Description

Code

3257.4

Description

Инспекторите по промишлени отпадъци извършват контрол в дружествата, за да се уверят, че те спазват разпоредбите в областта на отпадъците и околната среда. Те проверяват документацията, свързана с управлението на отпадъците, събират проби за анализ и спазват промишлените практики. Могат да предоставят съвети или превантивни или корективни действия за подобряване на управлението и изхвърлянето на промишлени отпадъци.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието