Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

уредник, музей

Description

Code

2621.8

Description

Уредниците на музеи изпълняват и/или ръководят кураторската, подготвителната и деловодната работа в общи/неспециализирани музеи, ботанически градини, художествени галерии, колекции на изящни изкуства, аквариуми или подобни обекти. Те управляват колекциите от природен, исторически и антропологичен материал, който е с образователна, научна или естетична цел.

Алтернативен етикет

главен музеен уредник

главен уредник, музей

главен уредник на музей

главна музейна уредничка

главна уредничка, музей

главна уредничка на музей

завеждаща филиал, музей

завеждаща филиал на музей

завеждащ филиал, музей

завеждащ филиал на музей

музеен администратор

музеен изследовател

музеен уредник

музейна уредничка

уредник на музей

уредничка, музей

уредничка на музей

учен консерватор

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

умения / kомпетенци

URI на понятието