Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

машинен оператор, банциг

Description

Code

8172.5.1

Description

Машинните оператори на банциг работят с моторни триони, които имат непрекъснато въртящо се острие, което се върти около две или повече колела. Банцигът е най-ефективен при производството на неправилни форми.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието