Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

технолог по безразрушителен контрол

Description

Code

2149.2.7.1

Description

Технолозите по безразрушителен контрол се стремят да поддържат най-високото ниво на съответствие на системите с инженерните спецификации. Те могат да прилагат съответствие в различни инженерни области, включително механични, електрически и електронни системи. Гарантират съответствието на инженерството с разпоредбите, мерките за безопасност и вътрешните указания.

Алтернативен етикет

съветничка, методи за безразрушителен контрол

инженер, методи за безразрушителен контрол

консултантка, методи за безразрушителен контрол

експерт, методи за безразрушителен контрол

консултант, методи за безразрушителен контрол

специалист, методи за безразрушителен контрол

специалистка, методи за безразрушителен контрол

техноложка по безразрушителен контрол

съветник, методи за безразрушителен контрол

технолог по безразрушителен контрол

инженерка, методи за безразрушителен контрол

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието