Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

дизайнер на инструкции/дизайнерка на инструкции

Description

Code

2359.10

Description

Дизайнерите на инструкции разработват учебни материали за обучителни курсове с помощта на мултимедийни технологии и авторски инструменти. Те имат за цел да създадат образователни изживявания, чрез които придобиването на знания и умения да стане по-ефикасно, ефективно и приятно.

Алтернативен етикет

дизайнери на инструкции

дизайнерка на инструкции

дизайнер на инструкции

проектантка на инструкции

проектант на инструкции

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието