Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

машинен оператор, пробивна преса

Description

Code

7223.6

Description

Машинните оператори на пробивни преси извършват настройка и работят с пробивна преса, предназначена за изрязване на излишния материал или разширяване на отвор в обработен детайл, с помощта на закален ротационен режещ инструмент, който поставя пробивната преса в обработвания детайл аксиално.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието