Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

началник отдел, публикации

Description

Code

1349.19

Description

Началник-отделите за публикации отговарят за производството на печатни и онлайн материали, например новини, дружествени процедури, технически документи и други публикации за институции и предприятия. Те упражняват надзор над издателските екипи и гарантират, че публикациите достигат до целевата си аудитория.

Алтернативен етикет

координатор публикации

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието