Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

инженер, пътно строителство

Description

Code

2142.1.9

Description

Инженерите по пътно строителство разработват и определят техническите спецификации за изграждането и развитието на пътищата и транспортната инфраструктура. Те прилагат инженерни концепции и знания за разработването на устойчиви и ефикасни видове транспорт, вариращи от пътища до канали, железопътни линии и летища.

Алтернативен етикет

специалистка, транспортно инженерство

инженер, мостово строителство

съветничка, транспортно инженерство

инженер, пътно строителство

инженерка, транспортна инфраструктура

инженерка, тунелно строителство

инженерка, пътно строителство

инженер, тунелно строителство

инженер, чартърен транспорт

транспортен инженер

консултант, транспортно инженерство

съветник, транспортно инженерство

инженер, транспортни проекти

инженер, транспорт

проектант, пътен инженер

инженерка, чартърен транспорт

пътна инженерка

пътен инженер

инженер, магистрално строителство

инженерка, транспортни проекти

проектантка, пътна инженерка

инженер, транспортна инфраструктура

експерт, транспортно инженерство

транспортна инженерка

инженерка, транспорт

специалист, транспортно инженерство

консултантка, транспортно инженерство

инженерка, магистрално строителство

инженерка, мостово строителство

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието