Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

инженер, оптика

Description

Code

2149.12

Description

Инженерите в областта на оптиката проектират и разработват различни промишлени приложения с оптиката. Те имат познания за светлината, принципите на предаване на светлината и оптиката, за да проектират инженерни спецификации за оборудване, например микроскопи, лещи, телескопи и други оптични устройства.

Алтернативен етикет

инженерен експерт, оптични технологии

инженерна съветничка, оптични технологии

инженерен консултант, оптични технологии

съветник, оптично инженерство

инженерка, оптика

консултант, оптично инженерство

специалист, оптично инженерство

оптичен инженер

експерт, оптично инженерство

инженерна специалистка, оптични технологии

инженерен специалист, оптични технологии

инженер, оптични технологии

съветничка, оптично инженерство

консултантка, оптично инженерство

инженерна консултантка, оптични технологии

оптична инженерка

инженерка, оптични технологии

специалистка, оптично инженерство

инженер, оптика

инженерен съветник, оптични технологии

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието