Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

промишлен дизайнер

Description

Code

2163.1

Description

Промишлените дизайнери разработват идеи и ги превръщат в дизайни и концепции за голямо разнообразие от произведени продукти. Те съчетават творчество, естетика, осъществимост на производството и пазарна приложимост при проектирането на нови продукти.

Scope note

Includes people performing 3D CAD design for the manufacture of jewellery.

Алтернативен етикет

дизайнерка, ергономично проектиране

3D CAD контструктор-проектант

3D CAD контструкторка-проектантка

продуктова дизайнерка

промишлена дизайнерка

дизайнер на играчки и игри

3D CAD проектант

дизайнер, ергономично проектиране

продуктов дизайнер

3D CAD проектантка

дизайнер, играчки и игри

проектант на изделия

дизайнерка, опаковки и етикети

CAD дизайнерка

моделиерка, керамични и порцеланови изделия

дизайнер, стъклени изделия

3D CAD дизайнер

дизайнерка, керамични и порцеланови изделия

промишлен дизайнер

дизайнер, керамични и порцеланови изделия

дизайнерка, стъклени изделия

3D CAD дизайнерка

проектантка на изделия

дизайнер, опаковки и етикети

моделиер, керамични и порцеланови изделия

CAD дизайнер

дизайнерка на играчки и игри

дизайнерка, играчки и игри

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието