Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

отчетник, платежни ведомости

Description

Code

4313.1

Description

Отчетниците на платежни ведомости управляват справките за работното време и фишовете за заплата на служителите. Те проверяват дали информацията е точна. Отчетниците на платежни ведомости проверяват извънредния труд, отпуските по болест и годишните отпуски. Те разпределят фишовете за заплата.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

умения / kомпетенци

URI на понятието