Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

отчетник, платежни ведомости

Description

Code

4313.1

Description

Отчетниците на платежни ведомости управляват справките за работното време и фишовете за заплата на служителите. Те проверяват дали информацията е точна. Отчетниците на платежни ведомости проверяват извънредния труд, отпуските по болест и годишните отпуски. Те разпределят фишовете за заплата.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието