Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

продавач, разносна търговия

Description

Code

5243.1

Description

Продавачите в разносната търговия продават стоки и услуги от врата до врата.

Алтернативен етикет

пласьор, стоки

продавачка, разносна търговия

продавачка, продажба по домовете

продавач, продажба по домовете

продавач, разносна търговия

пласьорка, стоки

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието