Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

шиацу терапевт

Description

Code

3255.3

Description

Шиацу терапевтите осигуряват поддръжка на здравето, здравна култура, цялостна здравна оценка и препоръки за добро състояние и лечение на някои заболявания чрез енергийно оценяване на жизнената енергийна система на тялото (Ки) и нейното регулиране чрез различни енергийни и ръчни техники.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието