Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

летателен инспектор

Description

Code

3154.2

Description

Летателните инспектори извършват инспекции на процедурите по отношение на поддръжката, помощните средства за въздушна навигация, контролите на въздушното движение и комуникационното оборудване. Те проверяват съответствието с ИКАО, ЕС, националните и екологичните разпоредби.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието