Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

словослагател

Description

Code

7321.1.6

Description

Словослагателите гарантират, че отпечатаният текст е зададен правилно и по приятен за окото начин. Докато първоначално наборът се е осъществявал ръчно, по-късно са използвани техники като линотип и фототип, сега почти винаги той се извършва цифрово, като се използват дизайнерски програми или специализирани програми за набор на текст.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието