Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

контрольор, качество на продукти

Description

Code

7543.9

Description

Контрольорите по качество на продуктите проверяват качеството на произвежданите продукти. Те работят в производствени съоръжения, където извършват основна инспекция и оценка на продуктите преди, по време на производствения процес или след него. Проследяват производствените проблеми и връщат за ремонт некачествените или неизправни продукти.

Алтернативен етикет

контрольор по качеството на продукти

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието