Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

инспектор, производство на въздухоплавателни средства

Description

Code

7543.7.1

Description

Инспекторите по производство на въздухоплавателни средства използват измервателно и изпитателно оборудване за инспектиране и контрол на производството на въздухоплавателни средства, за да се гарантира съответствието с техническите спецификации и със стандартите и разпоредбите за безопасност. Те преглеждат внимателно процеса на производство с цел откриване на неизправности или повреди и проверяват ремонтните дейности. Предоставят и подробна документация от инспекциите и препоръчват действия, когато са открити проблеми.

Алтернативен етикет

инспектор, сглобяване на въздухоплавателни средства

инспектор, въздухоплавателни средства

инспектор, качество на производството на въздухоплавателни средства

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието