Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

главен сладкар/главна сладкарка

Description

Code

3434.1.2.1

Description

Главните сладкари управляват персонала и осигуряват подготовката, приготвянето и представянето на десерти, сладкиши и сладкарски изделия. 

Алтернативен етикет

шеф сладкар

главна сладкарка

главен сладкар

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието