Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

специалист с контролни функции, сглобяване и монтаж

Description

Code

3122.3

Description

Специалистите с контролни функции по сглобяване и монтаж отговарят за организирането, планирането и координирането на операциите по сглобяване. Те следят всички работни дейности и управляват процеса за ефективно функциониране, за да се справят с проблеми като загубата при производство. Отговарят пред ръководителя на промишленото производство и ръководителя на производството.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието