Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

експерт, реклама

Description

Code

2431.1

Description

Експертите по реклами отговарят за писмената или устната структура на обяви и реклами. Те пишат лозунги, запомнящи се фрази и работят в тясно сътрудничество с рекламните художници.

Алтернативен етикет

маркетоложка, съдържание

консултантка, реклама

художник, търговска реклама

експерт, уебреклама

рекламописец

рекламна писателка

писател, рекламни текстове и съобщения

писател, рекламни лозунги

маркетолог, съдържание

рекламна стратежка

рекламен писател

рекламен стратег

експерт, творческо рекламно писане

художничка, търговска реклама

консултант, реклама

писателка, рекламни текстове и съобщения

автор на съдържание

рекламист

рекламописка

копирайтър

рекламистка

писателка, рекламни лозунги

експерт, рекламни текстове и съобщения

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието