Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

технически ръководител, операции с кранове

Description

Code

3123.1.7

Description

Техническите ръководители на операции с кранове наблюдават операциите с кранове. Те следят за безопасността и гарантират спазването на разпоредбите. Техническите ръководители разрешават бързо проблеми.

Алтернативен етикет

технически ръководител, кранови операции

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието