Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

мениджър, инфраструктура и логистика в предприятие

Description

Code

1219.1.1

Description

Мениджърите на инфраструктурата и логистиката в предприятието извършват стратегическо планиране, както и рутинно оперативно планиране, свързано с управлението и поддръжката на сградите. Те контролират и управляват процедурите, свързани със здравето и безопасността, надзирават работата на изпълнителите, планират и се занимават с операциите по поддръжка на сгради, пожарната безопасност и въпросите по сигурността, наблюдават дейностите по почистване на сградите и комуналната инфраструктура и отговарят за управлението на пространството.

Алтернативен етикет

фасилити мениджър

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

умения / kомпетенци

URI на понятието