Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

техник, ремонт на канцеларски машини

Description

Code

7421.5

Description

Техниците за ремонт на канцеларски машини предоставят на предприятията услуги, свързани с инсталиране, поддръжка и ремонт на ново или налично оборудване, например принтери, скенери и модеми, в помещенията на клиентите. Те водят документация за извършените услуги и при необходимост връщат оборудването в център за ремонт.

Алтернативен етикет

техник, ремонт на канцеларски уреди

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието