Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

производител, мембранофонни музикални инструменти

Description

Code

7312.4

Description

Производителите на мембранофонни музикални инструменти изготвят и сглобяват части за мембранофонни инструменти съгласно определени инструкции или диаграми. Те разтягат и закрепват мембраната към рамката на инструмента, изпитват качеството и извършват проверка на готовия инструмент.

Scope note

Includes people producing smaller musical instruments or accesories such as metronomes, tuning forks or musical boxes.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието