Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

пристанищен работник

Description

Code

9333.6

Description

Пристанищните работници сортират, обработват, товарят и разтоварват товари в оборудване за далечно транспортиране, в съответствие с устни и писмени инструкции, както и държавни разпоредби. Те придвижват товари, напр. кутии, обемисти предмети или дори големи палети със стоки, до и от складови помещения, както и върху транспортни средства.

Алтернативен етикет

докер

пристанищен хамалин

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието