Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

специализиран продавач-консултант на тютюн и тютюневи изделия

Description

Code

5223.7.36

Description

Специализираните продавач-консултанти на тютюн и тютюневи изделия продават тютюневи изделия в специализирани магазини.

Алтернативен етикет

продавач на тютюн и тютюневи изделия

продавач-консултантка на тютюн и тютюневи изделия

продавач-консултант на тютюн и тютюневи изделия

специализирана продавач-консултантка на тютюн и тютюневи изделия

продавачка на тютюн и тютюневи изделия

специализиран продавач-консултант на тютюн и тютюневи изделия

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието