Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

контрольор, игра в казино

Description

Code

4212.4.1

Description

Контрольорите на игрите в казина подкрепят ръководството и са в състояние да управляват, да проверяват и разглеждат всички дейности, свързани с хазартни игри. Те контролират как протича дейността на игралната маса и носят отговорност да влияят върху разходите и приходите средно на играч, за да може да се постигане необходимият марж, като същевременно гарантират, че се постигат най-високите стандарти за ефективност, сигурност и регистрация в съответствие с всички процедури на дружеството и действащото законодателство.

Алтернативен етикет

ръководител на игрите на игрални маси

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието