Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

ръководител, придобиване на недвижими имоти

Description

Code

3334.2

Description

Ръководителите на придобиване на недвижими имоти осигуряват сделки за придобиване на земя или собственост. Те поддържат връзка със съответните заинтересовани страни по отношение на финансовите аспекти и рисковете, произтичащи от придобиването на имущество. Ръководителите на придобиване на недвижими имоти осигуряват спазването на правните изисквания за покупка на имоти и се грижат за всички необходими документи и техники за сключване на сделката.

Алтернативен етикет

специалист, придобиване на недвижима собственост

специалист, придобиване на недвижими имоти

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието