Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

консултант, лозарство

Description

Code

3142.1.3

Description

Консултантите по лозарство дават консултации за подобряване на производството на лозя и на винопроизводството.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието