Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

географ

Description

Code

2632.5

Description

Географите са учени, които изучават човешките и физическите географски дадености. В зависимост от специализацията си те изучават политическите, икономическите и културните аспекти на човечеството, които се съдържат в човешката география. Освен това те проучват земните формации, почвите, природните граници и водните потоци, които се съдържат във физическата география.

Алтернативен етикет

физически географ

хуманитарна географка

културен географ

социално-икономически географ

икономическа географка

географ

биогеограф

политическа географка

географ, икономическа география

биогеографка

географска изследователка

географка, икономическа география

хуманитарен географ

икономически географ

географски изследовател

географ, политическа география

социално-икономическа географка

географка

географ, физическа география

географка, политическа география

културна географка

политически географ

физическа географка

географка, физическа география

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието