Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

машинен оператор, галванизиране

Description

Code

8122.7

Description

Машинните оператори за галванизиране настройват и обслужват машини за галванизиране, предназначени за полагане на покрития върху метални изделия (например бъдещи монети и бижута), чрез използване на електрически ток за разлагане на метални катиони и свързване с тънък слой от друг метал, напр. цинк, мед или сребро, за да се получи метално покритие върху повърхността на обработваното изделие.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието