Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

техник, промишленост

Description

Code

3119.8

Description

Техниците в областта на промишлеността помагат на инженерите в областта на промишлеността да подобрят ефективността, безопасността и производителността в производствените предприятия. Те провеждат проучвания за производството, подготвят планове за машините и оборудването и предлагат решения за отстраняването на проблеми, свързани с качеството.

Алтернативен етикет

техник, индустриално инженерство

техник, промишлено оборудване

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието