Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

ръководител услуги

Description

Code

1349.21

Description

Ръководителите на услуги отговарят за наблюдението и координацията на предоставянето на различни професионални и технически услуги на клиентите. Те осигуряват безпроблемно общуване с клиентите и високи нива на удовлетвореност след услугата. Тази професия включва предоставянето на полицейски, корективни, библиотечни, правни и противопожарни услуги.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието