Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

хиропрактор специалист

Description

Code

2269.10

Description

Хиропракторните специалисти имат задълбочени познания и разбиране в конкретна област на хиропрактиката, придобивайки умения за вземане на комплексни решения и клинична компетентност в рамките на хиропрактиката. Хиропракторните специалисти могат да посещават курсове за напреднало обучение, за да придобият необходимите умения и компетентност и квалификация. Хиропракторните специалисти могат да работят в различни области като образование, функционална неврология, ортопедия и травматология, педиатрия, проучвания, радиология и спорт.
 

Алтернативен етикет

дипломиран специализиран хиропрактор

дипломиран хиропрактор специалист

етиопат специалист

мускулно-скелетен терапевт специалист

мускулно-скелетна терапевтка специалистка

нервно-мускулно-скелетен терапевт специалист

нервно-мускулно-скелетна терапевтка специалистка

остеопат специалист

специализирана мускулно-скелетна терапевтка

специализирана нервно-мускулно-скелетна терапевтка

специализиран етиопат

специализиран мускулно-скелетен терапевт

специализиран нервно-мускулно-скелетен терапевт

специализиран остеопат

специализиран хиропрактор

хиропрактор специалист

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието