Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

инженер, геотермална енергия

Description

Code

2149.9.3

Description

Инженерите в сферата на геотермалната енергия изследват, проектират, планират и пускат в експлоатация процеси и оборудване, които преобразуват термалната енергия в електричество или отопление и охлаждане. Те използват естествени подземни източници на топлина, за да генерират енергия за охлаждане през лятото и отопление през зимата в промишлени, търговски и жилищни сгради. Инженерите в сферата на геотермалната енергия разработват стратегии за по-ефективно производство на енергия и анализират последиците за околната среда.

Алтернативен етикет

консултант по геотермално инженерство

съветник по инженерство по геотермални технологии

геотермален инженер

управителка бранд геотермалбранд електроцентрала

консултантка по геотермално инженерство

геотермален инженер 0 & M

геотермален инженерка 0 & M

управител на геотермална електроцентрала

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието