Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

философ

Description

Code

2633.2

Description

Философите проучват и спорят относно общи и структурни проблеми, отнасящи се до обществото, хората и отделните личности. Те имат добре разработени рационални и аргументативни способности да влизат в дискусии, свързани със съществуването, ценностните системи, знанията или реалността. Използват логика в дискусията, което води до нива на задълбочаване и абстракция.

Алтернативен етикет

експерт по философия

естетик

мислител

мислителка

моралист

моралистка

учен-философ

учен философ

учителка по философия

учител по философия

философ

философка

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

умения / kомпетенци

URI на понятието