Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

анализатор, управление и опазване на аквакултурите

Description

Code

2133.2

Description

Анализаторите на управление и опазване на аквакултурите оценяват, планират и изпълняват програми, за да признаят, наблюдават и контролират факторите на околната среда, които биха могли да повлияят върху здравето на водните животни и растения.

Алтернативен етикет

анализатор, управление и опазване на аквакултурите

анализаторка, управление и опазване на аквакултурите

специалист, управление и опазване на аквакултурите

специалистка, управление и опазване на аквакултурите

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието