Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

диетолог, готови храни

Description

Code

2265.1.1

Description

Диетолозите на готови храни оценяват съставките, производствените процеси и хранителните продукти, за да гарантират хранителното качество и пригодността на готовите храни и ястия. Те изследват хранителната стойност на хранителните продукти и ястия и предоставят съвети относно състава на различните хранения или ястия за хора (алергенни елементи, макро и микрокомпоненти, ...)

Алтернативен етикет

специалист по хранене, готови храни

специалистка по хранене, готови храни

специалистка по готови храни

специалист по готови храни

диетолог, готови храни

диетоложка, готови храни

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието