Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

надзорник в малц къща/надзорничка в малц къща

Description

Code

3122.4.9

Description

Надзорниците в малц къща упражняват надзор над малцовите процеси в тяхната цялост. Те наблюдават процесите на накисване, покълване и сушене. Извършват мониторинг на всеки един от параметрите за обработка и се опитват да отговорят на спецификациите на клиентите. Предоставят помощ и ръководят служителите в малц къщите и гарантират, че работят по безопасен и професионален начин.

Алтернативен етикет

надзорник в малц къща

надзорничка в малц къща

надзорнички в малц къща

надзорници в малц къща

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието