Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

машинен оператор, шлифоване на камъни

Description

Code

8114.7

Description

Машинните оператори за шлифоване на камъни използват инструменти и оборудване за шлифоване и полиране с цел изглаждане на камъни.

Алтернативен етикет

шлифовач на камъни

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието