Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

чертожник, разработване на продукти

Description

Code

3118.3.12

Description

Чертожниците по разработване на продукти проектират и чертаят скици, за да създадат нови идеи и продукти. Те изготвят и чертаят подробни планове за производството на даден продукт.

Алтернативен етикет

чертожник, създаване на продукти

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието