Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

оперативен ръководител

Description

Code

1321.2.3

Description

Оперативните ръководители планират, наблюдават и координират ежедневните дейности по производство на стоки и предоставяне на услуги. Освен това формулират и изпълняват политиките на дружеството и планират използването на човешки ресурси и материали.

Алтернативен етикет

ръководител дейности

оперативен мениджър

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието