Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

машинен оператор, производство на политури

Description

Code

8131.2.6

Description

Машинните оператори за производство на политури използват оборудване и миксери за производство на лакове чрез топене, смесване и обработване на необходимите химически съставки, в съответствие със спецификациите.

Алтернативен етикет

изготвител, лакове

изготвител, политури

изготвителка, лакове

изготвителка, политури

машинен оператор, производство на лакове

машинна операторка, производство на лакове

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

умения / kомпетенци

URI на понятието