Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

търговец на едро, химически продукти

Description

Code

3324.4.4

Description

Търговците на едро на химически продукти проучват потенциалните купувачи и доставчици на едро и отговарят на техните нужди. Сключват сделки с големи количества стоки.

Scope note

Includes people performing the wholesale of solid, liquid and gaseous fuels and related products.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

URI на понятието