Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

агент на таланти/агентка на таланти

Description

Code

3339.7

Description

Агентите на таланти представляват актьори, автори, радио- и телевизионни журналисти, филмови режисьори, музиканти, модели, професионални атлети, сценаристи, писатели и други професионалисти в различни развлекателни, радио- и телевизионни области. Те популяризират своите клиенти, за да привлекат потенциални работодатели. Агентите на таланти организират публични изяви, прослушвания и изпълнения. Те се грижат за преговорите за договори.

Алтернативен етикет

Агент, театрален

спортен агент

музикален агент

литературен агент

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието