Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

геохимик

Description

Code

2114.1.3

Description

Геохимиците проучват характеристиките и химичните елементи в минералите, скалите и почвите и как си взаимодействат с хидрологичните системи. Те координират вземането на проби и посочват набора от метали за анализ.

Алтернативен етикет

геотехник

геохимик

геоложка, търсене и проучване на нефтени и газови находища

геолог, петрологография и вулканология

петроложка

геолог, търсене и проучване на нефтени и газови находища

геоложка, петрологография и вулканология

геотехничка

геохимичка

петролог

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието